Jag skall här i korthet förklara mitt sätt att förhålla mig till den fotografiska bilden och mina fotografiska resultat.

 

Egentligen genomför jag mitt fotograferande på två helt skilda sätt. För det första är det min ambition att vid all typ av uppdragsfotografering anpassa de fotografiska bilderna efter varje kunds önskemål. Alltid vara kreativ i förberedelserna och i de fotografiska ögonblicken, bjuda på positiva resultat och helst överträffa kundens förväntningar.

 

För det andra har jag i mitt fotograferande haft svårt att begränsa mina motivområden och länge fotograferat enligt principen "fotografera det som kommer i din väg". Ibland kan jag få för mig att kameran bestämmer mera över motivområdena än vad jag gör. Det gäller särskilt planlösa vandringar, då det plötsligt bara kan säga klick och något exponeras som kommit i vägen.

 

Längre fram i den fotografiska processen, när bilden skall efterarbetas, har jag inga som helst tankar på ärlighet eller sanning. Eftersom jag som fotograf redan innan motivet blev en bild valt bland oräkneliga möjligheter tar jag mig också friheten, att i det digitala mörkrummet påverka resultatet på liknande sätt som erbjuds vid analog bildframställning.

 

Under denna process upplever jag mig vara mer beroende av intuition och fantasi än av

principer. Visst kan också kameran med hjälp av fantasin på ett ögonblick omskapa det jag ser till en bild av vad jag såg! Resultaten blir ofta fotografier, motiv eller bilder, som inte så lätt skulle upptäckas på annat sätt. Det är just detta som fascinerar, intresserar och utvecklar mig och som får fotografin att vara levande.