Projektsidan är en sida där det löpande kommer att visas en del nya bilder i de bildprojekt som jag arbetar med. Det som redovisas är projekt som pågår utan några egentliga tidsbeg- ränsningar och som jag kommer att fortsätta med under en lång tid framöver. Det kommer att tillkomma nya projekt efterhand och under förutsättning att jag inte tröttnar eller behöver pausa från gamla, kommer flera projekt att löpa parallellt.

loading...